Algemene voorwaarden

*1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen

*Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren

*Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer

* Artikelen die  duidelijk persoonlijk van aard zijn kunnen niet worden

geretourneerd

*Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd

*Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren

*retourkosten zijn voor de klant zelf

*Naambordendesign

*t shirts worden op bestelling gemaakt en zijn persoonlijk

* persoonlijke artikelen zoals naamborden  kunnen niet worden

geretourneerd .Wij maken altijd een digitaal voorbeeld

Na goedkeuring van het voorbeeld wordt het in behandeling gezet\

en kan het niet meer worden veranderd

geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

*

kleding :

Het kan voorkomen dat er een kleurverschil zit tussen het originele bestand en de afdruk dit wordt niet gezien als reden voor retour omdat niet alle kleuren evengoed ondersteunt worden door de fullcolour druktechniek. Wij doen ons best dit te voorkomen maar kunnen dit niet uitsluiten.

Geen producten gevonden die aan je zoekcriteria voldoen.